Hjem

Statsautorisert translatør

russisk-norsk MSTF

Stein-Magne Wiik

Diplomer, vitnemål, attester, avtaler, kontrakter, juridiske dokumenter, reiselivstekster, bruksanvisninger, teknisk dokumentasjon, dokumenter relatert til havbruk & fiskeri, olje & gass, shipping m.m.

Statsautorisert translatør fra NHH

 

Bevilling som translatør gis på grunnlag av bestått translatøreksamen ved NHH (Norges Handelshøyskole). Autorisasjonen skal gi en garanti for at en oversettelse innen økonomi, administrasjon, juridisk og teknisk fagspråk, samt allmennspråk, utført av statsautorisert translatør, gjengir utgangstekstens innhold korrekt og fullstendig. Bestått eksamen gir adgang til medlemskap i Statsautoriserte translatørers forening.

Tolk med tolkeutdanning fra HiOA

 

Utdanningen "Tolking i offentlig sektor" gir en praktisk-teoretisk innføring i tolkefaget som forbereder kandidatene for tolkeoppdrag i offentlig sektor. Tolking er viktig for å gjøre tjenestemenn og fagpersoner i stand til å informere, veilede og høre saksparter på tross av språkbarrierer. Bestått eksamen fra tolkeutdanningen ved HiOA kvalifiserer for oppføring i kategori 3 i IMDIs (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) kvalitetssystem.

Språklærer, konsulent og rådgiver

 

Fundamentet i arbeidet mitt som translatør og tolk er utdannelse i russisk fra Forsvaret og Universitetet i Oslo, samt flere praktiske språkkurs i Russland og Ukraina, blant annet ved Universitetet i Moskva. I tillegg til dette har jeg praktisk erfaring som oversetter, tolk og russisklærer siden 1995. Nyttig erfaring har jeg også fått med meg fra interessante oppgaver i stilling som tolk og rådgiver hos Sysselmannen på Svalbard.

Copyright © All Rights Reserved